Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2014 03:00

Dozuril, το πρώτο αντίγραφο τολτραζουρίλης για πτηνά

Dozuril, το πρώτο αντίγραφο τολτραζουρίλης για πτηνά

Το πρώτο αντίγραφο τολτραζουρίλης για χρήση σε κοτόπουλα και όρνιθες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά. Ονομάζεται Dozuril, περιέχει 25 mg/ml τολτραζουρίλη και κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας είναι η Ολλανδική Dopharma B.V. την οποία αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά για την Ελλάδα και Κύπρο. Διατίθεται κατά περίπτωση, όπου το πόσιμο νερό είναι πολύ "σκληρό" με διαλύτη για προ-ανάμιξη.