Μή στεροειδή Αντιφλεγμονώδη - Αντιπυρετικά - Αναλγητικά(NSAID)

  • Ancesol 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή (Χλωρφαιναμίνη)Βουτορφανόλη)
  • Butomidor 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, σκύλους και γάτες (Βουτορφανόλη)
  • Detonervin 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα και βοοειδή (Υδροχλωρική δετομιδίνη)
  • Melovem® 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα (Μελοξικάμη)
  • Melovem 30 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Μελοξικάμη)
  • Melovem 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Μελοξικάμη)
  • Rifen 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για άλογα, βοοειδή και χοίρους (Κετοπροφαίνη)
  • Sodium Salicyl 80%, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για βοοειδή (μόσχους) και χοίρους (Σαλικυλικό νάτριο)
  • Spasmium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για ίππους, βοοειδή, χοίρους και σκύλους (Νατριούχος μεταμιζόλη + Βουτυλοβρωμιούχος υοσκίνη)